YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa G hiếm (G*) là X-G*, sau đột biến cặp này sẽ biến đổi thành cặp

  • A. T- A    
  • B. A- T
  • C. G- X
  • D. X- G

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa G hiếm (G*) là X-G*, sau đột biến cặp này sẽ biến đổi thành cặp: T- A    

  Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF