AMBIENT
 • Câu hỏi:

  With the strong __________of our party and Government to DoiMoi, we believe that we will build a better life for our people.

  • A. promise
  • B. commitment
  • C. investment
  • D. reaffirm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>