AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The world __________a better place if we had known a hundred years ago what we know about the earth’s environment.

  • A. should be
  • B. might be
  • C. was
  • D. will be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>