AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Since 1980, scientists in the world ________a lot of things to fight AIDS.

  • A. have done
  • B. are doing
  • C. did
  • D. had done

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>