AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word ‘degree’ in paragraph 1 refers to __________.

  • A. a unit for measuring angles
  • B. a unit for measuring temperature
  • C. the qualification
  • D. a level in a scale of how serious something is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>