AMBIENT
 • Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences

  Câu hỏi:

  In Vietnam, application forms for the National Entrance Examinations must be __________before the deadline, often in April.

  • A. issued
  • B. signed
  • C. filed
  • D. submitted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>