AMBIENT
 • Câu hỏi:

  At the end of this month, scientists at the institute will conduct their AIDS research, the results of __________will be published within 6 months.

  • A. which
  • B. whom
  • C. that
  • D. it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>