ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  “Why didn’t you attend the party?”. “- I would have gone if I _________ time”

  • A. have had
  • B. had had
  • C. had 
  • D. would have
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B 

  • Câu điều kiện loại III diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ: If + S + had + V-ed/(III), S + would have + V-ed/(III)
  • "Tại sao bạn không tham dự buổi tiệc?". Tôi đến dự tiệc nếu tôi có thời gian.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1