YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  “Why didn’t you attend the party?”. “- I would have gone if I _________ time”

  • A. have had
  • B. had had
  • C. had 
  • D. would have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B 

  • Câu điều kiện loại III diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ: If + S + had + V-ed/(III), S + would have + V-ed/(III)
  • "Tại sao bạn không tham dự buổi tiệc?". Tôi đến dự tiệc nếu tôi có thời gian.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON