AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If you have a map along, you _________ get lost.

  • A. will
  • B. will not
  • C. wouldn't
  • D. would

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự thật có thể xảy ra ở hiện tại/tương lại: If + S + V (present simple), S + will (not) + V 
  • Nếu bạn có một tấm bản đồ, bạn sẽ không bị lạc đường.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA