YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  If you have a map along, you _________ get lost.

  • A. will
  • B. will not
  • C. wouldn't
  • D. would

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự thật có thể xảy ra ở hiện tại/tương lại: If + S + V (present simple), S + will (not) + V 
  • Nếu bạn có một tấm bản đồ, bạn sẽ không bị lạc đường.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1194

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF