YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  If he doesn’t work harder, he’ll lose his job.

  • A. Unless he do work harder, he'll lose his job.
  • B. Unless he works harder, he will not lose his job.
  • C. Unless he worked harder, he would not lose his job.
  • D. Unless he works harder, he will lose his job.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  1. Câu điều kiện loại I diễn tả sự việc có thể xảy ra trong tương lai: If + S + V, S + will + V(bare). Trong trường hợp này If...not = Unless (Nếu không), chỉ chuyển đổi cấu trúc không đổi loại câu điều kiện.
  2. Nếu anh ta không làm việc chăm chỉ hơn, anh ta sẽ mất việc.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1201

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF