AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Water freezes if the temperature _________ below zero.

  • A. will fall
  • B. falls
  • C. fall
  • D. fell

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • Câu điều kiện loại I diễn tả sự thật hiển nhiên, ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn cho cả 2 mệnh đề.
  • Nước đóng băng nếu nhiệt độ ở mức dưới 0 độ.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>