YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Water freezes if the temperature _________ below zero.

  • A. will fall
  • B. falls
  • C. fall
  • D. fell

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • Câu điều kiện loại I diễn tả sự thật hiển nhiên, ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn cho cả 2 mệnh đề.
  • Nước đóng băng nếu nhiệt độ ở mức dưới 0 độ.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF