ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Water freezes if the temperature _________ below zero.

  • A. will fall
  • B. falls
  • C. fall
  • D. fell
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  • Câu điều kiện loại I diễn tả sự thật hiển nhiên, ta có thể sử dụng thì hiện tại đơn cho cả 2 mệnh đề.
  • Nước đóng băng nếu nhiệt độ ở mức dưới 0 độ.
  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1