YOMEDIA
NONE
 • Exercise 3: Rewrite the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before it

  Câu hỏi:

  You can’t visit the United States unless you get a visa.

  • A. If don't you get a visa, you can't visit the United States.
  • B. You will get a visa if you visit the United States.
  • C. If you got a visa, you can't visit the United States.
  • D. You can visit the United State if you will get a visa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  • Câu điều kiện loại I diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Unless = If ... not
  • Nếu bạn không có thị thực, bạn không thể đến thăm nước Mỹ.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1198

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON