YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 3: Rewrite the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before it

  Câu hỏi:

  You can’t visit the United States unless you get a visa.

  • A. If don't you get a visa, you can't visit the United States.
  • B. You will get a visa if you visit the United States.
  • C. If you got a visa, you can't visit the United States.
  • D. You can visit the United State if you will get a visa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  • Câu điều kiện loại I diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Unless = If ... not
  • Nếu bạn không có thị thực, bạn không thể đến thăm nước Mỹ.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1198

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF