YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hurry up or you will miss the bus!

  • A. If you don't hurry up, you will miss the bus.
  • B. If you hurry up, you will miss the bus.
  • C. If you miss the bus, you will hurry.
  • D. If you didn't hurry, you will miss the bus.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  • Câu điều kiện loại I diễn tả sự thật có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Trong trường hợp từ câu mệnh lệnh, ta thường đưa về câu điều kiện loại I.
  • Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ bị trễ xe buýt.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1202

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON