AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money.

  • A. If we had enough money, we would go on holiday.
  • B. We wouldn't go on holiday because we have no money.
  • C. If we had had enough money, we would have gone on holiday.
  • D. If we went on holiday, we need enough money.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C

  • Câu điều kiện loại III diễn tả sự việc không thể xảy ra ở quá khứ: If + S + had + V-ed/(III), S + would (not) + have + V-ed/(III).
  • Nếu chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi đã tiếp tục kì nghỉ.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>