ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Exercise 2: Choose the best option to complete each sentence: 

  Câu hỏi:

  It’s a very nice drink. I’m sure you would like it if you _________ it

  • A. ate
  • B. surveyed
  • C. tested
  • D. tried
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C.

  "tested":nếm thử, dùng thử

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1