AMBIENT
 • Exercise 2: Choose the best option to complete each sentence: 

  Câu hỏi:

  It’s a very nice drink. I’m sure you would like it if you _________ it

  • A. ate
  • B. surveyed
  • C. tested
  • D. tried

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C.

  "tested":nếm thử, dùng thử

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA