YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 2: Choose the best option to complete each sentence: 

  Câu hỏi:

  It’s a very nice drink. I’m sure you would like it if you _________ it

  • A. ate
  • B. surveyed
  • C. tested
  • D. tried

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C.

  "tested":nếm thử, dùng thử

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF