YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  When several whale species were nearly extinct, the number of nations, including the United States, agreed to abide by the international laws on whaling. 

  • A. When
  • B. nearly
  • C. the
  • D. including

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  the ---> a

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON