ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Which sentence is true?

  • A. Humans do not depend on ecosystem.
  • B. The loss of one species may lead to the 16ss of others.
  • C. Unsustainable forest management practices have no effects on species.
  • D. The coast of Florida does not suffer any pollution

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE