YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  She was involved in conservational _______ and began to devoted herself to the wildlife protection movement.

  • A. act
  • B. action
  • C. activity
  • D. acting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3404

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF