YOMEDIA
 • Exercise 3: Error Identification.

  Câu hỏi:

  In several parts of Asia, there is still a strong market for traditional medicines making from these animal parts.

  • A. In several parts
  • B. there is still
  • C. making
  • D. animal parts

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  making ---> made

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA