AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Plants and animals _______.

  • A. take up all recent prescriptions are
  • B. play no role in pharmaceutical industry
  • C. can be used to save lives
  • D. cause difficulty to pharmaceutical industry

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>