YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  It is _______ that about 700 deer have been killed in the last few years due to their horns.

  • A. declined
  • B. grown
  • C. damaged
  • D. estimated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF