ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Wealthy as they were, they were far from happy.

  • A. They were as wealthy as they were happy.
  • B. They were not happy as they were wealthy.
  • C. Even if they were wealthy, they were not unhappy.
  • D. Although they were wealthy, they were not happy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cấu trúc câu tương phản, đối lập: Adj as S tobe, S V O = Although S V O, S V O (Mặc dù…, nhưng…).

  Dịch: Mặc dù họ giàu có, nhưng họ không có được hạnh phúc.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29728

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON