ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions from 37 to 39.

  Câu hỏi:

  A person's body postures, movements but positions more often tell us exactly what they mean.

  • A. A person's
  • B. but
  • C. exactly
  • D. what

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sửa but => and. 

  Dịch: Dáng điệu, sự chuyển động và tư thế thường nói cho chúng ta biết chính xác họ có ý gì.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON