ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Granny is completely deaf. You will have to ______ allowances for her.

  • A. bring
  • B. find
  • C. give
  • D. make

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  (to) make allowances for: chiếu cố. 

  Dịch: Bà cụ ấy bị điếc hoàn toàn. Bạn sẽ phải chiếu cố cho cụ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29713

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON