ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Jack found it hard to ______ the loss of his little dog.

  • A. get over
  • B. put off
  • C. get along
  • D. turn over

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  A. get over: vượt qua (cú sốc, sự tổn thương, bệnh tật). 

  B. put off: trì hoãn.

  C. get along: thân thiết, rời đi, tiến hành.

  D. turn over: lật lên, đạt được doanh số (trong kinh tế). 

  Dịch: Jack cảm thấy thật khó khăn để vượt qua được sự mất mát chú chó nhỏ của mình.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON