YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from paragraph 2 that advertisers must______.

  • A. encourage people to try new products
  • B. aim their message at homemakers and professional people
  • C. know about the people who will buy the product
  • D. place several ads in newspapers and magazines

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Có thể được suy ra từ đoạn 2 rằng quảng cáo phải______.

  A. khuyến khích mọi người thử dùng những sản phẩm mới. 

  B. nhắm tới thông điệp dành cho người nội trợ và người chuyên nghiệp. 

  C. biết về những người sẽ mua sản phẩm. 

  D. đăng một vài quảng cáo trên báo và tập chí. 

  Dẫn chứng ở 2 câu đầu đoạn 2: “Advertising relies on the techniques of market research to identify potential users of a product. Are they homemakers or professional people? Are they young or old? Are they city dwellers or country dwellers?”- (Quảng cáo dựa vào các kỹ thuật nghiên cứu thị trường để xác định những người dùng tiềm năng của một sản phẩm. Họ là những người nội trợ hay những người chuyên nghiệp? Họ trẻ hay già? Họ là những người sống ở thành phố hay những người sống ở vùng quê?) => Chọn C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON