YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng được thể hiện trong quan hệ nào?

  • A. Tài sản  
  • B. Tài sản riêng 
  • C. Nhân thân   
  • D. Tài sản chung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON