YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật quy định đối với lao động nữ hiện nay được nghỉ chế độ thai sản là:

  • A. 5 tháng   
  • B. 4 tháng 
  • C. 6 tháng    
  • D. 12 tháng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON