YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tới:

  • A. Quy tắc quản lí nhà nước
  • B. Quan hệ lao động và công vụ nhà nước
  • C. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
  • D. Quy tắc quản lí xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON