YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là:

  • A. Tòa án nhân dân   
  • B. Chính phủ 
  • C. Nhà nước  
  • D. Quốc hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17622

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON