• Câu hỏi:

  Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 quy định bảo vệ Tổ quốc là:

  • A. Nghĩa vụ của công dân            
  • B. Trách nhiệm của công dân
  • C. Quyền, nghĩa vụ của công dân 
  • D. Quyền của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC