• Câu hỏi:

  Giữa lao động nam và lao động nữ đều phải đóng Bảo hiểm xã hội. Điều này thể hiện ở:

  • A. Bình đẳng trong lao động
  • B. Bình đẳng trong giao kết hợp hợp đồng lao động
  • C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
  • D.  Bình đẳng trong kinh doanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC