YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra những giá trị vật chất và .... cho xã hội.

  • A. Tinh thần  
  • B. Của cải 
  • C. Nghệ thuật
  • D. Văn hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON