YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946?

  • A. Lực lượng ta còn yếu so vu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc
  • B. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước
  • C. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cô và phát triển lực lượng cách mạng
  • D. A, B và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 là do:

  + Lực lượng ta còn yếu so vu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc

  + Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước

  + Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cô và phát triển lực lượng cách mạng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON