YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946?

  • A. Lực lượng ta còn yếu so vu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc
  • B. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước
  • C. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cô và phát triển lực lượng cách mạng
  • D. A, B và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 là do:

  + Lực lượng ta còn yếu so vu so với Pháp, tránh đụng độ nhiều kẻ thù một lúc

  + Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước

  + Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cô và phát triển lực lượng cách mạng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF