AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?  

  • A. Ngày 1-6-1946. Hà Nội
  • B. Ngày 2-3-1946. Hà Nội
  • C. Ngày 12-11-1946. Tân Trào - Tuyên Quang
  • D. Ngày 20-10--1946. Hà Nội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>