YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khó khăn nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2-9-1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 

  • A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc dậy chống phá cách mạng
  • B. Nạn đói, nạn dốt đang đe doạ nghiêm trọng
  • C. Âm mưu của Tưởng và Pháp
  • D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khó khăn nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2-9-1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” là Âm mưu của Tưởng và Pháp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON