YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây thuộc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đói?

  • A. “Không một tất đất bỏ hoang”
  • B. “ Tất đất, tất vàng”
  • C. “Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”
  • D. Tất cả các câu trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  “Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!” là lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đói.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1816

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF