AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám phải đối phó với nhiều khó khăn như thế nào?   
   

  • A. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm
  • B. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng  
    
  • C. Nan đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phi phản
  • D. Nạn đói, nạn dốt, nội phi phản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA