YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai?  

  • A. Ngày 2 - 9 -1945, khi nhân dân Sài Gòn1945, khi nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng ngày độc lập, thực dân Pháp xả súng bắn làm cho 47 người chết, và nhiều người bị thương
  • B. Ngày 23  - 9 -  1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.   
  • C. Ngày 17 - 11 - 1946, thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng
  • D. Ngày 18  -  12 -  1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu Chính phủ ta giải tán lực lượng vũ trang, giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 23  - 9 -  1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn → Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.  

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON