AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tạm ước 1946 ta nhân nhượng cho Pháp một số vấn đề gì?  
   

  • A. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá
  • B. Chấp nhận cho Pháp đưa 15000 quân ra Bắc
  • C. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự
  • D. Một số quyền lợi về kinh tế, quân sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>