YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?   
   

  • A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp
  • B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng
  • C. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược hòa với Tưởng để đánh Pháp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON