YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?   
   

  • A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp
  • B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng
  • C. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược hòa với Tưởng để đánh Pháp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON