YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bốn ghế Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp mà Quốc hội nước ta đã nhường cho phái thân Tưởng đó những Bộ nào?  
   

  • A. Ngoại giao, kinh tế, canh nông, xã hội
  • B. Ngoại giao, kinh tế, giáo dục, xã hội
  • C. Ngoại giao, giáo dục, canh nông, xã hội
  • D. Kinh tế, giáo dục, canh nông, xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bốn ghế Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp mà Quốc hội nước ta đã nhường cho phái thân Tưởng đó là ngoại giao, kinh tế, canh nông, xã hội.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1822

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON