• Câu hỏi:

  Vì sao số đông nhân dân Việt Nam coi đảng cộng sản Việt Nam là đảng của mình?

  • A. Vì Đảng tự nhận như thế 
  • B. Vì Đảng đang là lực lượng lãnh đạo đất nước
  • C. Vì sách báo nói nhiều nên trở thành thói 
  • D. Vì Đảng hoạt động vì lợi ích của họ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC