AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi, là để:

  • A. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
  • B. Xác định mục đích của Đảng
  • C. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng
  • D. Xác định nhiệm vụ của Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA