• Câu hỏi:

  . Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện ở chỗ:

  • A. Số lượng Đảng viên của Đảng
  • B. Năng lực lãnh đạo của đảng viên
  • C. Nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức của Đảng
  • D.  Số lượng đảng viên là công nhân chiếm đa số trong Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC