AMBIENT
 • Câu hỏi:

   “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”. Câu trên trích từ sách nào?

  • A. Hồ Chí Minh toàn tập.t9
  • B. Hồ Chí Minh toàn tập.t10
  • C.  Hồ Chí Minh toàn tập.t11
  • D. Hồ Chí Minh toàn tập.t12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA