YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa Mác-lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ  chí Minh?

  • A. Đường cách mệnh     
  • B. Thường thức chính trị
  • C. Diễn văn chính trị đọc tại đại hội III
  • D. Ba mươi năm hoạt động của Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95489

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA