MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Đảng cộng sản Việt Nam, do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, hoạt dộng vì lợi ích của ai?

  • A. Vì lợi ích của bản thân Đảng
  • B. Vì lợi ích của giai cấp công nhân
  • C.  Vì lợi ích của công nhân, nông dân, trí thức
  • D. Vì lợi ích của dân tộc Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA