• Câu hỏi:

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là người lãnh đạo, Đảng phải có những phẩm chất gì?

  • A. Tư cách, đạo đức, năng lực cần thiết
  • B. Phải có khả năng làm cho dân tin, dân mến, dân phục, dân theo
  • C. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nghe ý kiến của dân, học nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân…   
  • D. Tất cả những phẩm chất trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC