YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là người lãnh đạo, Đảng phải có những phẩm chất gì?

  • A. Tư cách, đạo đức, năng lực cần thiết
  • B. Phải có khả năng làm cho dân tin, dân mến, dân phục, dân theo
  • C. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nghe ý kiến của dân, học nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân…   
  • D. Tất cả những phẩm chất trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA