• Câu hỏi:

  Luận điểm “Đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”, là nhằm:

  • A. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng
  • B. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
  • C.  Xác định bản chất của Đảng
  • D. Xác định chức năng, nhiệm vụ của Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC